HomeOverStandpuntenOver SGP Veenendaal

Over SGP Veenendaal

 De Veenendaalse afdeling vind haar oorsprong in de kiesvereniging die luistert naar de naam "Gideon", een naam die ontleend is aan een van de richters van het oude Israel. De Veense SGP-kiesvereniging is opgericht in 1917 en is daarmee de oudste SGP-kiesvereniging van Nederland.

Vanaf 1 januari 2016 zijn we als kiesvereniging overgegaan naar de afdeling van de landelijke Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

De kiesvereniging staat onder "leiding" van het bestuur en heeft als doelstelling om de beginselen van de SGP uit te dragen op plaatselijk niveau. In de meest letterlijke en directe zin doet de Veenendaalse SGP dat door aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen met een SGP-kandidatenlijst. Maar ook worden er circa vier keer per jaar (vaak openbare) bijeenkomsten georganiseerd waarin beurtelings de plaatselijke, de provinciale, de landelijke en de europese politiek centraal staan. Deze bijeenkomsten worden afgewisseld met meer bezinnende bijeenkomsten rond een actueel politiek of maatschappelijk thema. Een enkele keer wordt de geschiedenis van de reformatorische beginselpolitiek centraal gesteld. Daarnaast geeft de Veense SGP enkele keren per jaar een eigen blad uit.