HomeNieuwsSGP Veenendaal stelt vragen over Fuze 2018

SGP Veenendaal stelt vragen over Fuze 2018

Publicatiedatum: 10 sep. 2018

Geacht college,

Op 31 augustus en 1 september vond het event Fuze plaats.

Zoals op de website van de organisatoren te lezen een festival waar je ‘keihard uit je dak kunt gaan’. En dat is weinig Veenendalers ontgaan. We hebben de afgelopen dagen veel reacties gekregen van Veenendalers die veel overlast hebben ervaren van dit festival.

De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:

1. Kan het college aangeven waarom een dergelijk festival, wat zegt een meer dan regionale functie te hebben qua bezoekers, midden in Veenendaal georganiseerd moet worden?

- Wat zijn de kosten voor de gemeente in de brede zin van het woord?

- Wat zijn de baten? Zowel materieel als immaterieel?

2. Is het college het met de SGP-fractie eens dat een dergelijk festival met zoveel geluidsoverlast voor tienduizenden Veenendalers niet in de open lucht op een centrale plek in Veenendaal georganiseerd moet worden?

- Zo ja, kunt u toezeggen dat volgend jaar een andere locatie gezocht gaat worden?

- Zo nee, wat gaat u in de toekomst doen om dergelijke extreem overlast gevende situaties te voorkomen?

3. Kan het college aangeven of het geluid in decibellen is gemeten tijdens het festival, wat het geluidsvolume was en hoe dit zich verhoudt tot de in de vergunning opgenomen geluidsnormen?

We zien uw spoedige beantwoording met belangstelling tegemoet.

Bij voorbaat dank hiervoor.

SGP-fractie Veenendaal