HomeNieuwsSGP fractie op bezoek bij Kwintes

SGP fractie op bezoek bij Kwintes

Publicatiedatum: 16 mrt. 2020

Werkbezoek SGP-fractie aan Kwintes

Op 6 maart hebben wij als fractie een werkbezoek gebracht bij Kwintes. Deze organsiatie biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met 24 uurs aanwezigheid van begeleiding. De bewoners kunnen niet zelfstandig wonen, dit kan om verschillende redenen, vaak is er sprake van meerdere psychische problemen die elkaar versterken. In de begeleiding wordt samengewerkt met het netwerk van bewoners. Ook is er een mogelijkheid voor dagbesteding of hulp richting vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Kwintes  biedt ook een nieuwe vorm van ondersteuning, namelijk: Gewoon thuis. Hierbij kunnen mensen met intensieve begeleiding zo zelfstandig mogelijk thuis wonen. Uniek hieraan is dat cliënten op ieder moment van de dag contact op kunnen nemen met zijn begeleider. Gewoon thuis is een goed alternatief voor beschermd wonen.

Met Locus biedt Kwintes een unieke combinatie aan van behandeling en begeleiding binnen een beschermde woonvorm voor jongvolwassenen (vanaf 18 jaar tot en met 30 jaar). Deze jongeren ervaren een psychiatrische kwetsbaarheid en een hulpvraag op het gebied van zelfstandigheid. Locus is van tijdelijke aard: in een periode van maximaal twee jaar ondersteunt Kwintes de jongeren in hun ontwikkeling.

Ook biedt Kwintes Time-out en winternachtopvang aan. Dit betekent dat daklozen bij extreme weersomstandigheden een nachtopvang kunnen krijgen. Kwintes levert tijdelijke verblijf- en nachtopvang inclusief begeleiding. De studio is tevens te gebruiken voor respijtzorg, verblijf bij calamiteiten, logeeropvang en een preventieve time-out.

Tijdens ons werkbezoek aan zowel de woonvorm voor volwassenen en ook de woonvorm voor jongeren spraken we met begeleiders en bewoners. We kregen een goed beeld van het hele reilen en zeilen van deze organisatie.

Wij zijn als fractie onder de indruk van het goede werk dat door deze organisatie wordt gedaan.