HomeNieuwsSGP doet voor de 3e keer onderzoek naar leefbaarheid in Veenendaal

SGP doet voor de 3e keer onderzoek naar leefbaarheid in Veenendaal

Publicatiedatum: 8 jun. 2020

SGP doet voor de 3e keer onderzoek naar leefbaarheid in Veenendaal

 In 2003 en 2008 deed de SGP-fractie onderzoek onder 8000 huishoudens naar de ervaringen van de inwoners m.b.t. de leefomgeving. De uitkomsten zijn beschreven in de rapporten Trend of incident? (2003) en De trend doorbroken? (2008) en gepresenteerd tijdens wijkbijeenkomsten.

 In juni en juli 2020 worden de onderzoeksvragen uit 2003 en 2008, aangevuld met een aantal nieuwe thema’s, opnieuw voorgelegd aan zo’n 8700 huishoudens in Veenendaal. Deze huishoudens, verspreid over de diverse wijken van Veenendaal, treffen de komende dagen een kaart aan in de brievenbus met een QR-code en webadres waar de digitale vragenlijst is te vinden. Op de kaart is een unieke code te vinden die eenmalig kan worden ingevoerd.  

 De SGP-fractie is – evenals in 2003 en 2008 – benieuwd naar de ervaringen van de Veenendalers m.b.t. de (directe) leefomgeving. Onderwerpen die in de enquête aan de orde komen zijn b.v. (geluids)overlast, hondenoverlast, vuurwerkoverlast, zwerfafval, het melden van overlast, diefstal en vernieling, parkeren en verkeersveiligheid.  

We hopen dat veel inwoners van onze mooie gemeente enkele minuten de moeite nemen om de digitale vragenlijst in te vullen de komende weken. Na de zomervakantie zullen we de uitkomsten presenteren en verspreiden. En met de opgedane inzichten het goede zoeken voor Veenendaal en alle Veenendalers.