HomeNieuwsGBS biedt gemeenteraden een Statenbijbel aan.

GBS biedt gemeenteraden een Statenbijbel aan.

Publicatiedatum: 20 sep. 2018

Ingekomen stuk B9 Gereformeerde Bijbel Stichting; Bijbel voor de raadzaal

 Stemverklaring

 Voorzitter, wij hebben kennis genomen van het verzoek van de Gereformeerde Bijbel Stichting in Leerdam, gericht aan de gemeenteraad. Dit verzoek houdt in: het ontvangen van een gratis ter beschikking gesteld exemplaar van een Bijbel.

 Voorzitter;

 Gezien het feit dat:

- de bijbel nog steeds een belangrijke bron is voor onze democratische rechtsstaat

- dit boek de weergave is van 1 van de wortels van onze democratische rechtsorde, namelijk de joods-christelijke

-  de Bijbel in min of meerdere mate een belangrijke inspiratiebron is van christelijke partijen in Veenendaal

- deze Bijbel invloed gehad heeft op de Nederlandse woordenschat,

Vraagt de fractie van de SGP in Veenendaal aan u als voorzitter van deze raad het verzoek van de Gereformeerde Bijbel Stichting welwillend in overweging te willen nemen.