HomeFractie

Fractie

Marco  Verloop
Marco Verloop Wethouder college 2010-heden, , Raadslid van 2000 - 2010 (0318) 53 84 15 (gemeente) marco.verloop@veenendaal.nl

Portefeuilles
Verantwoordelijk voor:

financiƫn en control / belastingen / economie / bedrijfsvoering / (intergemeentelijke) dienstverlening / control sociaal domein, decentralisaties / vastgoed- en accommodatiebeleid / werkgeversdienstverlening / revitalisatie bedrijventerreinen / leegstand.

Plaatsvervanger: wethouder Arianne Hollander

Nevenfuncties:

Bezoldigde functies namens de gemeente:
Commissaris OVO Beheer B.V. (de bezoldiging vloeit volledig terug naar de gemeentekas)

Onbezoldigde functies namens de gemeente:
Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Aandeelhouder Vitens
Lid Algemeen bestuur IW4

Bezoldigde functies buiten het gemeentebestuur:
Lid Raad van Toezicht RMU
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe (SSOGG)
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Christelijke Onderwijs Groep (COG)

Dick Both
Dick Both Fractievoorzitter

Portefeuilles
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Verkeer en vervoer (w.o. Rondweg Oost)
Bouwen en wonen
Volkshuisvesting/Woonvisie
OVO/DEVO

Programma 2: Economie, werk en ontwikkeling
Onderwijs
Vastgoed onderwijs
Koopzondag

Dave Scheele
Dave Scheele Fractiesecretaris, Voorzitter Auditcommissie dave.scheele@veenendaal.nl

Portefeuilles
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Integrale veiligheid en crisisbeheersing
Parkeren
Vastgoed, accommodatiebeleid en projectenboek

Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
VRU

Programma 3: Sociale leefomgeving
WMO

Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Financieel beleid
Rekenkamer
Belastingen

Gert Geerts
Gert Geerts Fractielid

Portefeuilles
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Begraafplaats
Afval en milieubeheer

Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
AVU
ODRU
ACV

Programma 2: Economie, werk en ontwikkeling
Recreatie

Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

Programma 3: Sociale leefomgeving
WMO
Jeugd
Sport

Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
GGD

Theo van Iperen
Theo van Iperen Fractielid

Portefeuilles
Programma 2: Economie, werk en ontwikkeling
ICT-stad Veenendaal
Re-integratie en participatiewet
Sociale werkvoorziening
Armoede en schuldenbeleid

Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
IW4

Programma 4: Burger en bestuur
Food Valley en andere samenwerkingsverbanden
Burgerzaken
PR en communicatie

Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
Food Valley

Programma 6: Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering gemeente
Cultuurverandering gemeentelijke organisatie
Gemeenschappelijke regelingen

Jan Snoei
Jan Snoei Fractielid jan.snoei@veenendaal.nl

Portefeuilles
Programma 2: Economie, werk en ontwikkeling
Economische ontwikkeling/ondernemersfonds/leegstand
Winkelstad/centrum Veenendaal
Evenementenbeleid

Programma 3: Sociale leefomgeving
Cultuur

Johan Janssen
Johan Janssen Steunfractielid

Portefeuilles
Programma 1: Fysieke leefomgeving
Openbare ruimte (beheer wegen en groen, wijkteams)
Duurzaamheid, klimaat, hoogspanning
Ruimtelijke ordening
Monumenten
Riolering en waterbeheer

Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
Welstand en monumenten

Programma 2: Economie, werk en ontwikkeling

Programma 4: Burger en bestuur
Toekomstige ontwikkeling/strategische visie

Jan Verboom
Jan Verboom Steunfractielid

Portefeuilles
Programma 3: Sociale leefomgeving
Jeugd
Sport

Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
GGD